Yönetim ve Mali Bilgiler

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vermiş olduğu 18.02.2016 tarihli ve 1975 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu 19.02.2016 tarih ve 14002843 sayılı izin ile ödenmiş sermayesini 11.03.2016 tarihinden itibaren 12.250.000 Türk Lirası’ndan 15.200.000 Türk Lirası’na yükseltmiştir.

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. ’NİN SERMAYE YAPISI

ORTAĞIN ADI / SOYADI

NAMA YAZILI PAY ORANI

NAMA YAZILI PAY ADEDİ

TUTAR (TL)

SELiM TUFAN BOLKAN

97.119%

2.952.407

14.762.035,00

TÜLiN BOLKAN

1.776%

54.000

270.000,00

M. BARAN BOLKAN

0.905%

27.500

137.500,00

CAViDAN KONURALP

0.197%

6.000

30.000,00

IŞIK BİREN

0.003%

93

465,00

TOPLAM

100.00%

3.040.000

15.200.000,00

 

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ADI / SOYADI

GÖREVİ

MESLEĞİ

SELiM TUFAN BOLKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetici

CAViDAN KONURALP

Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza

Yönetici

Murat BOZKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

MAKSUT ARSLAN

Denetçi

Muhasebe Uzmanı