Faaliyet Alanları

VİOP

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

4 Şubat 2005 tarihinde İzmir’de işleme açılan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) bir Türev Araçlar Piyasasıdır. Ağustos 2013’te Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.(VOBAŞ) ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) alım satım platformları birleşti. Türkiye’deki tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri aynı platform altında VİOP’ta işlem görmeye başladı.

Türev Araçlar Piyasalarında işlem gören Vadeli İşlem Sözleşmeleriyle taraflara bugünden belirlenen ileri bir tarihte, üzerlerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir.

Vadeli İşlemler Sözleşmelerinin Kullanım Amaçları

Borsamızda işlem gören sözleşmeler çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Kısaca şunu söyleyebiliriz: Eğer uzun vadeli düşünüyorsanız ve fiyatlar da dalgalanıyorsa bu borsaya ihtiyacınız var demektir. Çok iyi bildiğimiz gibi Türkiye.de bir çok mal ve finansal aracın fiyatı dalgalanmaktadır. Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle üç amaçla kullanılır:

• Korunma

• Yatırım

• Arbitraj

Korunma

İşletmeler bir çok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bu risklere karşı önlem almayı tercih ettiklerinde vadeli işlem sözleşmeleri onlara yardımcı olacaktır. Bir çok araştırma, işletmelerin risklere karşı korunmasının piyasa değerlerini artıracağını göstermektedir. Şimdi korunma işleminin türev araçlar vasıtasıyla nasıl yapılacağını kısaca görelim. Döviz örneğinden devam edelim. İhracat yapan bir şirketin 3 ay sonra döviz geliri elde edeceğini düşünelim. Şirketin kar ve zararı 3 ay sonra oluşacak döviz kuruna bağlı hale gelmektedir. Şirket, kur artarsa (kur farkından dolayı) kar elde edecek, düşerse (kur farkından dolayı) zarar edecektir. Şirket, 3 ay sonraki döviz kuru ne olursa olsun, şu an itibariyle kar veya zararını sabitlemek isteyebilir. Bunu vadeli işlem sözleşmeleri kullanarak kolayca sağlamak mümkün. İhracat dövizinizi Yeni Türk Lirasına çevireceğiniz tarihte size döviz kurunu sabitleme imkanı verecek bir vadeli işlem sözleşmesini Borsamızda satabilirsiniz. Bunun yapılmasıyla, 3 ay sonraki dövizinizin hangi kur üzerinden satılacağı garanti edilmektedir. Bu işlemin karşı tarafı da, 3 ay sonra dövize ihtiyaç duyacak bir ithalatçı olabilir. İthalatçı da 3 ay sonra alacağı döviz için ödeyeceği Yeni Türk Lirası tutarını şimdiden belirlemek isteyebilir. Gelecekteki nakit akımlarını bu şekilde belirleme isteği gerçekten haklı bir istek. Borsamız bu isteğe cevap vermek amacıyla faaliyet göstermektedir. Ancak türev araçlar sadece korunma amacıyla kullanılmaz. Yatırım amacıyla da kullanılabilir. Şimdi yatırım amacıyla bu araçların nasıl kullanılabileceğini görelim.

Yatırım

Hepimiz gelir elde etmek amacıyla çeşitli araçlara yatırım yaparız. Döviz, hisse senedi, hazine bonosu, banka mevduatı, gayrimenkul ve altın hemen akla gelen .geleneksel. yatırım araçlarıdır. Farklı yatırım araçları yatırımcıların farklı isteklerine hitap etmektedir. Her yatırımcı kendi risk algılaması ve getiri beklentisine uygun olarak bir veya birkaç yatırım aracını seçmektedir. Türev araçlar etkin bir yatırım alternatifi sunmaktadır. Geleneksel yatırım araçlarının sunamadığı bazı özellikler türev araçlarda yer almaktadır :

• Türev araçlar geleneksel yatırım araçlarından daha az ilk yatırım gerektirmektedir. Geleneksel yatırım araçlarının gerektirdiği ilk yatırımın %10.u veya daha azı bir başlangıç teminatı yatırarak, ilgili aracın tüm getirisi (veya zararı) elde edilmektedir.

• Geleneksel yatırım araçlarına sadece fiyatların yükselmesi beklentisiyle yatırım yapılabilir. Türev araçlarda fiyatların düşmesi beklentisi içindeysek de yatırım yapılabilir

• Bazı yatırım formlarını geleneksel yatırım araçlarında bulamayız. Örneğin hisse senedi endeksini spot piyasada anlık olarak alıp satamayız.

• Geleneksel yatırım araçlarında riski sınırlandırmak çok zordur. Türev araçlarda ise riski istediğimiz düzeye getirme imkanımız daha yüksektir (örneğin bir sözleşmenin kısa vadelisini alıp, uzun vadelisini satmak suretiyle).

• Bir portföyde bulunması halinde riski düşürebilecek olan ve finansal piyasaların genel trendlerinden farklı hareket eden emtiayı yatırım amacıyla geleneksel piyasalardan almak veya satmak imkansızdır. Bu piyasalarda ise emtia bir yatırım aracı haline gelmektedir ve yatırım seçeneklerimiz artırmaktadır.

• Bu piyasalarda işlem maliyetleri geleneksel piyasalardan daha düşük olabilir.

YATIRIM AMAÇLI BİR KULLANIM ÖRNEĞİ:

Bu örnekte, ABD Doları vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon alan bir yatırımcının her gün elde etmiş olduğu kar/zarar ve gün sonundaki teminat hesabı bakiyesi görülmektedir. Yatırımcı 15 Ocak 2006.da ABD Doları kurunun yükseleceğini tahmin etmiş ve Ağustos 2006 vadeli ABD Doları sözleşmesinde 1,5605 TL.lik kurdan bir uzun pozisyon almıştır. Pozisyonunu almadan önce ABD Doları VİS.nin başlangıç teminatı olan 150 TL.yi teminat hesabına yatırmıştır. Sözleşmenin sürdürme teminatı ise başlangıç teminatının %75.i, 150TL× 0,75 = 112,5TL.dir. Bu tarihten itibaren vadeli işlem sözleşmesinin gün sonu uzlaşma fiyatı, yatırımcının o gün elde ettiği kar veya zarar, gün sonundaki teminat hesabı bakiyesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

VİS Gün Sonu Uzlaşma Fiyatı (TL/ABD Doları)

Kar/Zarar (TL)

Teminat Hesabı Bakiyesi(TL)

Teminat Tamamlama Çağrısı(TL)

 

1,5605

 

150

 

14 Ocak

1,5660

5,5

155,5

 

15 Ocak

1,5470

-19

136,5

 

16 Ocak

1,5650

18

154,5

 

17 Ocak

1,5230

-42

112,5

37,5

18 Ocak

1,5230

-42

112,5

37,5

21 Ocak

       

22 Ocak

       

23 Ocak

1,5115

-11,5

138,5

 

24 Ocak

1,4990

-12,5

126

 

25 Ocak

1,4850

-14

112

38

28 Ocak

1,5005

15,5

165,5

 

29 Ocak

1,5100

9,5

175

 

30 Ocak

       

31 Ocak

       

1 Şubat

1,5310

21

196

 

2 Şubat

1,5425

11,5

207,5

 

5 Şubat

1,5350

-7,5

200

 

6 Şubat

1,5500

15

215

 

7 Şubat

1,5425

-7,5

207,5

 

8 Şubat

       

11 Şubat

       

12 Şubat

1,5700

27,5

235

 

13 Şubat

1,5855

15,5

250,5

 

14 Şubat

1,5790

-6,5

244

 

15 Şubat

1,5900

11

255

 

18 Şubat

1,6105

20,5

275,5

 

19 Şubat

       

20 Şubat

       

21 Şubat

1,6245

14

289,5

 

22 Şubat

1,6360

11,5

301

 
 

14 Ocak 2013

Yatırımcının vadeli işlem sözleşmesi satın aldığı bu tarihte ABD Doları sözleşmesinin gün sonu uzlaşma fiyatı 1,5660 TL/ABD Doları olmuştur. Uzun pozisyon almış olan yatırımcı vadeli fiyatlar gün içinde yükseldiği için kar elde etmiştir. Yatırımcının gün sonundaki karı (1,5660 −1,5605)TL / ABDDoları×1.000 = 5,50TL olmuştur. Bu karla birlikte yatırımcının teminat hesabı 155,50 TL.ye yükselmiştir. Yatırımcı dilerse 5,50 TL.yi gün sonunda hesabından çekebilecektir.

 

15 Ocak 2013

Sözleşmenin gün sonu uzlaşma fiyatı 1,5470 TL/ABD Doları.dır. Fiyatlar bir önceki günün uzlaşma fiyatına göre düştüğü için yatırımcı zarar etmiştir. Yatırımcının zararı (1,5660 −1,5470)TL / ABD Doları×1.000 = 19,00TL .dir. Bu günün sonunda yatırımcının teminat hesabı bakiyesi 155,50 −19,00 = 136,50TL .ye gerilemiştir. Hesabın bakiyesi sürdürme seviyesi olan 112,5 TL.nin altına düşmediğinden yatırımcıya teminat tamamlama çağrısı yapılmaz.

18 Ocak 2013

Gün sonu uzlaşma fiyatı 17 Ocak 2006 gün sonu uzlaşma fiyatına göre gerilemiş, 1,5230 TL/ABD Doları.na düşmüştür. Bu yüzden, yatırımcı zarar etmiştir. Yatırımcının zararı (1,5650 −1,5230)TL / ABD Doları×1.000= 42TL.dir. Yatırımcının teminat hesabı ise 154,5 − 42 = 112,50 TL.ye gerilemiş ve sürdürme teminatı seviyesine düşmüştür. Bu sebeple, yatırımcıya teminat tamamlama çağrısı yapılmış, teminatını başlangıç teminatı seviyesine yükseltmesi istenmiştir. Yatırımcı, 37,50 TL yatırarak, teminat hesabı bakiyesini 150 TL.ye yükseltmiştir.

20 ve 21 Ocak 2013 tarihleri resmi tatil ve hafta sonuna denk gelmiş, VOB.da işlem gerçekleşmemiş ve kar/zarar söz konusu olmamıştır.

22 Ocak 2013

Gün sonu uzlaşma fiyatı tekrar bir önceki iş gününe göre düştüğü için yatırımcı 11,50 TL zarar etmiş ve 150 TL.ye yükseltmiş olduğu teminat hesabı 138,50 TL.ye gerilemiştir.

24 Ocak 2013

Gün sonunda yatırımcının teminat hesabı bakiyesi tekrar 112,5 TL.nin altına düşmüştür. Yatırımcı teminat tamamlama çağrısına maruz kalmış, bakiyesini başlangıç teminatı seviyesi olan 150 TL.ye çekebilmek için 38 TL ek teminat yatırmıştır.

25 Ocak 2013

Bu tarihten sonra yatırımcının öngörüleri doğrulanmaya başlamış ve ABD Doları VİS.nin fiyatları yükselişe geçmiştir. Yatırımcının teminat hesabı bakiyesi bu tarihten sonra artmıştır. Yatırımcı, her gün sonunda teminat hesabının 150 TL.nin üstünde kalan kısmını çekebilme hakkına sahiptir.

Özet Olarak...

Yatırımcı, ABD Doları VİS.ini 1,5605 TL/ABD Doları fiyattan satın almıştır. 13 Şubat 2006 tarihindeki uzlaşma fiyatı ise 1,6360 TL/ABD Doları olmuştur. Yatırımcının elde etmesi beklenen kar (1,6360 −1,5605)TL / ABD Doları×1.000= 75,50TL .dir. Bu karın gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyelim: Yatırımcı teminat hesabına, vadeli işlem sözleşmesi satın almadan önce 150 TL yatırmış, ardından iki kez teminat tamamlama çağrısına maruz kalmış ve toplam 75,5 TL ek teminat yatırmıştır. Toplam yatırımı 225,5 TL.dir. Vade sonu geldiğinde ise hesabında 301 TL bakiye mevcuttur. Yatırımcının kazancı 301− 225,5TL = 75,5 TL olmuştur.

Kısaca…

Pozisyon kapatmak için...

Bir vadeli işlem sözleşmesi aldığınızda veya sattığınızda açılmış olan pozisyonunuzu kapatmak için vade sonuna kadar beklemek zorunda değilsiniz. Vade tarihine kadar, alım yönlü işlem yaparak pozisyon açmışsanız aynı vadeli sözleşmeyi satarak; satım yönlü işlem yaparak pozisyon açmışsanız aynı vadeli sözleşmeyi alarak pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Sözleşmenin vadesine kadar sürekli alım satım yaparak pozisyon kapatabilir veya yeni pozisyon açabilirsiniz.

Nakdi uzlaşma yönteminde...

Açık pozisyonu olanlar vade sonunda pozisyonlarını vade sonu uzlaşma fiyatı üzerinden kapatırlar. Yani satmış olduğunuz sözleşmeleri vade sonundaki uzlaşma fiyatından geri almış, almış olduğunuz sözleşmeleri de yine bu fiyat üzerinden satmış olursunuz. Böylelikle fiziki teslimat olmaksızın kar veya zararlar hesaplara yansıtılarak teminatlar serbest bırakılır.

Düşük maliyetli işlem yapabilme avantajı...

VOB.da son derece düşük maliyetlerle işlem yapmak mümkündür. Maliyet, işleminizi gerçekleştirmesi için aracı kuruma ödemeniz gereken kurtaj tutarıdır. Kurtaj tutarı, sözleşme değerinin %1.ini geçmeyecek şekilde aracı kuruluşların inisiyatifinde belirlenmektedir. Ayrıca işleminizin gerçekleşebilmesi için teminat yatırmanız gereklidir. Dayanak varlığın bedelinin çok altında (yaklaşık % 10.u) bir teminat yatırarak sözleşme alabilir veya satabilirsiniz. Pozisyonunuzu kapattığınızda teminat hesabınızdaki meblağı geri alırsınız.

Fark (Yayılma) pozisyonlarında daha düşük teminat...

Aynı sözleşmenin farklı vadelerinin birinde uzun diğerinde kısa pozisyon alınması halinde fark (yayılma) pozisyonu oluşmuş olur. Bu durumda, almış olduğunuz iki sözleşme için başlangıç teminatının iki katını ödemek yerine fark işlemini oluşturan iki pozisyonun her biri için başlangıç teminatının yarısını ödemeniz yeterlidir.

Elde edilen karın çekilmesi...

Kar/zarar hesaplaması Takasbank tarafından her gün sonunda yapılır. Bu işlem .hesapların güncellenmesi. olarak adlandırılır. Her gün hesapların güncellenmesinin ardından teminat hesabınızın başlangıç teminatı seviyesini aşan kısmını çekebilirsiniz. Her gün sonunda teminatınızın sürdürme teminatı seviyesinin altına düşmesi halinde ek teminat yatırmanız gerekecektir.

Yatırılacak teminatın kompozisyonu...

Teminatın tümünün nakit yatırılması zorunlu değildir. Teminatın bir kısmı, belirlenmiş olan nakit ve nakit dışı teminat oranları göz önünde bulundurulmak kaydıyla nakit dışı olarak da yatırılabilir.

Emirlerin iptali...

Sisteme girdiğiniz emir piyasa emri değilse, bu emri gerçekleşinceye kadar iptal edebilirsiniz. Ayrıca belirli kısıtlar dahilinde verdiğiniz emirlerde değişiklik de yapabilirsiniz. Sistem emir gerçekleşinceye değin teminatınızın yeterli olup olmadığı kontrolünü yapmaz. Ancak işlemin gerçekleşmesi esnasında teminat bakiyeniz yetersizse emriniz sistem tarafından iptal edilir.

Fiyatların takibi...

VOB.daki sözleşme fiyatları (vadeli fiyatlar) çeşitli veri yayın firmalarının ekranlarından anlık olarak takip edilebilmektedir.

İşlemlerin garantisi...

Vadeli işlem borsalarında alım veya satım yapanların birbirlerini tanımasına gerek yoktur. Borsada gerçekleştirilen işlemlerin muhatabı takas merkezidir. Takas merkezi, sözleşme nedeniyle oluşan kar ve zararları Borsa Yönetmeliğinde belirtilen kaynaklarla sınırlı olarak garanti eder. Borsamızın takas merkezi Takasbank olarak belirlenmiştir.

BÜTÜN SÖZLEŞMELER İÇİN GÜN SONU UZLAŞMA FİYATI

Günlük uzlaşma fiyatı, ilgili sözleşmede açık pozisyonların yeniden değerlemesinde esas alınan fiyattır. Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı şu şekilde hesaplanır:

• Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktarlarına göre ağırlıklı fiyatlarının ortalaması günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

• Eğer son 10 dakika içerisinde 10.dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması alınır. Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya bu şekilde hesaplanan uzlaşma fiyatının piyasayı yansıtmadığına Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.

• Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması,

• Bir önceki günün uzlaşma fiyatı,

• Seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,

• Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatı kullanılarak hesaplanacak .teorik. vadeli fiyatlar.

POZİSYON LİMİTLERİ

Borsamızda işlem gören sözleşmeler için uygulanan pozisyon limitleri toplam açık sözleşme sayılarının mutlak adedi ve yüzdesel değeri olmak kaydıyla iki şekilde takip edilir. Yüzdesel limitlerin kontrol edilmesine ancak mutlak limitler aşıldıktan sonra başlanır. VOB-İMKB 30, VOB İMKB 100, VOB-DİBS 91, VOB-DİBS 365, VOB-G-DİBS, VOB-Egepamuk ve VOB-Anadolu Kırmızı Buğday sözleşmeleri için mutlak pozisyon limiti 10.000, oransal pozisyon limiti %10.dur. VOB-TLDolar ve VOB-TLEuro sözleşmeleri için mutlak pozisyon limiti 20.000, oransal pozisyon limiti %10.dur. Pozisyon limitleri hesap bazında uygulanır. Bununla birlikte, belli büyüklükte özsermaye yeterliliğini sağlayan ve belli bir düzeyin üzerinde işlem hacmi gerçekleştiren üyelerin portföy hesapları için pozisyon limitleri artırılabilir.

TEMİNATLAR

Borsamızda pozisyon almak için gerekli olan teminata .başlangıç teminatı. dendiğini önceki bölümlerde görmüştük. Her bir sözleşme için Borsa tarafından belirlenen bu teminat tutarı piyasalardaki gelişmelere göre yine Borsa tarafından değiştirilebilir. Başlangıç teminatının son durumunu öğrenmek için kuruluşumuza başvurunuz.

 

Başlangıç Teminatı (TL)

Sürdürme Teminatı (TL)

Sürdürme Seviyesi

BİST(TL)100 Endeksi

-

-

-

BİST(TL)30 Endeksi

795

596,25

75%

FAİZ (DİBS-91)

300

225

75%

FAİZ (DİBS-365)

500

375

75%

FAİZ (G-DİBS)

300

225

75%

TL Dolar

115

86,25

75%

TL Euro

155

116,25

75%

Pamuk (TL)(EGEST-1)

455

341,25

75%

Buğday (AKS)

565

423,75

75%

Altın

760

570

75%

 

 

Arbitraj

Vadeli fiyatlarla spot fiyatlar arasında ve aynı vadeli işlem sözleşmesinin değişik vadeleri arasında belirli ilişkiler vardır. Bu fiyatlardan birisinin bu ilişkiyi bozması durumunda sözleşme ve spot varlığın alımının satımı yapılarak risksiz bir getiri elde etmek mümkün olacaktır. Arbitraj işlemleri fiyatların beklenen şekilde belirlenmesine de yardımcı olur.

VOB’da İşlem Gören Döviz Vadeli İşlem Söz. ve İşlem Örnekleri

Borsamızda işlem gören iki tip döviz vadeli işlem sözleşmesi vardır. Bunlar:

 • ABD Doları.na dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve

 • Euro.ya dayalı vadeli işlem sözleşmeleridir.

# Döviz vadeli işlem sözleşmeleri korunma, yatırım ve arbitraj amaçlı kullanılabilir.

# Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde bir ABD Doları veya Euro.nun TL cinsinden değeri virgülden sonra dört basamaklı olarak kote edilir. Örneğin Nisan vadeli ABD Doları sözleşmesi 1,4590 TL/ABD Doları veya örneğin Şubat vadeli TL/Euro sözleşmesi 2,0355 TL/Euro gibi.

# Bir ABD Doları sözleşmesinin büyüklüğü 1.000 ABD Doları ve bir Euro sözleşmesinin büyüklüğü 1.000 Euro.dur. Örneğin Nisan 2007 vadeli bir ABD Doları sözleşmesini 1,4670 TL fiyat seviyesinden satın alan bir yatırımcı, Nisan ayı sonunda 1.000 ABD Doları.nı satın alırken her bir dolar için maliyetini 1,4670 TL olarak belirlemiş olur. Ya da örneğin Şubat vadeli bir ABD Doları sözleşmesini 1,5035 TL fiyat seviyesinden satan yatırımcı, 1.000 ABD Doları.nın Şubat ayı sonundaki satış fiyatını her bir dolar için 1,5035 TL fiyat seviyesinde sabitlemiş olacaktır.

# Sözleşmenin değeri sözleşmenin işlem gördüğü fiyatın 1.000 ile çarpılması sonucu bulunur. Örneğin Nisan vadeli TL/ABD Doları sözleşmesi 1,4670 TL/ABD Doları fiyatla işlem görmekte iken sözleşmenin değeri 1,4670TL / ABDDoları×1.000 ABDDoları = 1.467 TL olacaktır. İşlemler için aracı kurumların borsaya ödeyecekleri Borsa payı, sözleşme değeri üzerinden oransal olarak belirlenir.

# VOB.da ABD Doları veya Euro.nun fiziken teslimatı söz konusu değildir. Vade sonunda o günkü spot döviz kuru ile sözleşme fiyatı arasındaki fark kar veya zarar olarak yatırımcıya yansıtılmaktadır.

# Sözleşme satın almış (uzun) taraflar vadeli fiyatların yükselmesi durumunda kar, düşmesi durumunda zarar ederken; sözleşme satmış (kısa) taraflarsa vadeli fiyatların düşmesi durumunda kar ve yükselmesi durumunda zarar edecektir. Bir adet TL/ABD Doları sözleşmesi satın almak veya satmak isteyen bir yatırımcının işleminin gerçekleşmesi için hesabında 150 TL (başlangıç teminatı) bulundurması gerekmektedir. Bu tutar, TL/Euro sözleşmesi için ise 200 TL.dir. TL/ABD Doları sözleşmesinde bir pozisyonu olan bir yatırımcının teminat hesabı bakiyesinin 112,5 TL (sürdürme teminatı) veya altına düşmesi halinde yatırımcıya teminat tamamlama çağrısı yapılır. Yatırımcıdan hesap bakiyesini 150 TL.ye çıkarması istenir.

# TL/ABD Doları sözleşmesinin bir vadesinde bir sözleşme satın alıp diğer vadesinde de bir sözleşme satan (.fark. ya da .yayılma. pozisyonu oluşturan) bir yatırımcının aldığı iki pozisyon için yatırması gereken toplam başlangıç teminatı 150 × 2 = 300 TL değil, 150 TL.dir (.Fark. ya da .yayılma. teminatı). Fark pozisyonunu TL/Euro sözleşmesinde oluşturan bir yatırımcının ise iki pozisyonu için yatırması gereken toplam başlangıç teminatı 200 TL.dir.

# Yatırımcılar, gün içinde elde ettikleri kar sebebiyle teminat hesabı bakiyelerinde artış olduğunda her gün hesapların güncellenmesinin ardından teminat hesaplarının başlangıç teminatı seviyesini aşan kısmını çekebilirler.

# VOB.da işlem gören döviz vadeli işlem sözleşmeleri Şubat, Nisan, Şubat, Ağustos, Ekim ve Aralık vadeleridir. Aynı anda en yakın üç vadeye ait sözleşmeler işlem görmektedir. Bu üç vade ayından biri Aralık ayı değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılmaktadır.