Hesap Açma

Hesap Açma

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.’de Hesap Açtığınızda:

•             Hisse senedi,

•             Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili,

•             Araştırma Bölümümüzün tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz.

Hesap açılışı için herhangi bir alt limitimiz yoktur.

Banka Hesap Numaralarımız

TL için:  

IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. IBAN : TR54 0013 2000 0000 0000 000678

Türkiye İş Bankası Ticari Şb. IBAN : TR37 0006 4000 0011 3980 018371

ALICI : BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş

ŞUBE KODU  :1398

HESAP NO     :18371

1. Aşağıdaki sözleşmelerimizi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz;

    a) Sözleşmeleri bilgisayarınıza yükleyin.

    b) Sözleşmelerin 2 nüsha yazıcı çıktısını alın.

    c) Eksiksiz olarak doldurup her sayfasını imzalayın.

    d) Ekleriyle birlikte BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.-Abide-i Hürriyet cad. no:211 C Blok kat :6 34381 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresimize gönderin.

Sözleşme Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız

(Önemli Duyuru)Müşterilerimizin Adres Bilgilerini Güncellemesi ve Yeni Hesap Açılması İçin Gerekli Belgeler İçin Tıklayınız

İnternet İşlemleri Sözleşme Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız

Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Sözleşmesi

Telefonla veya internet üzerinden yapacağınız tüm hisse senedi, tahvil/bono alım satım işlemleriniz için gerekli olan sözleşmedir.

Sözleşmelere Ek Olarak Gönderilmesi Gereken Belgeler

1. 1 adet okunaklı önlü arkalı kimlik fotokopisi

2. Noter tasdikli imza beyannamesi.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Sermaye Piyasası Aracı Alım-Satım Sözleşmesi’ni doldururken sözleşmenin tüm sayfalarını imzalamanız ve gerekli yerleri el yazınız ile doldurmanız gerekmektedir.

2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07 Eylül 2000 tarih ve 46 numaralı tebliği uyarınca yeni açılacak tüm hesaplar için Yatırımcı Bilgi Formu doldurulması zorunludur. Yatırımcı Bilgi Formu doldurmayan yatırımcıların hesapları açılamayacaktır.

3. 19/06/2001 tarih ve 2 sıra nolu Vergi Kimlik Numarası genel tebliği gereğince tüm yatırımcılarımızın VERGİ KİMLİK NUMARASI’nın bulunması gerekmektedir. Yatırımcı Bilgi Formu’nda ilgili bölüme Vergi Dairesi ve Vergi Numaranızı mutlaka yazmanız gereklidir.

4. 09.01.2008 tarih ve 26571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.04.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK ile hesap açılışlarında kimlik bilgilerinin tespitine ilişkin yeni yükümlülükler getirilmiştir. Bu çerçevede, Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce şirketimiz nezdinde hesabı bulunan Siz müşterilerimizin de adres teyidine ilişkin belgeleri 30.04.2009 tarihine kadar Şirketimize ibraz etme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmelik gereği yatırımcıların, aracı kuruluşa beyan ettikleri adreslerin teyidi için,

- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) veya,

- Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve ibraz tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura veya,

- Bir kamu kurumu tarafından verilen belgeyi,

30.04.2009 tarihine kadar şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. İlgili düzenlemede öngörülen tarihten sonra işlem yapmak isteyen Siz değerli müşterilerimizin işlemlerinde bir aksaklık yaşanmaması için 30.04.2009 tarihine kadar şirketimiz ile irtibata geçmesi büyük önem arz etmektedir.